Do gabinetu Doktor Tsolmon Margarit trafiłem po półtoramiesięcznej, bezskutecznej walce z ostrym zapaleniem nerwu kulszowego. Tradycyjne metody leczenia zawiodły. Gabinet polecił mi znajomy, korzystając w przeszłości z wiedzy Pani Doktor.

Jego opinia zdecydowała o podjęciu leczenia. Dzięki serii zabiegów elektroakupunktury wróciłem do pełni sił. Odzyskałem też możliwość kontynuacji przerwanej wcześniej działalności zawodowej. Uniemożiwił ją towarzyszący chorobie nieopisany ból, ograniczając czynności ruchowe do minimum, co dla mnie, muzyka – perkusisty oznaczało rozbrat z instrumentem na dłuższy czas.

Kiedy leczenie farmokologiczne nie przyniosło żadnych rezulaltów, postanowiłem skorzystać z rady znajomego i zwrócić się w stronę medycyny wschodu. Efekty odczuwalne były już po pierwszej wizycie, a po niespełna miesiącu odchwili rozpoczęcia kuracji, znów zasiedłem za bębnami.

Od tęj chwili stałem się wielkim zwolennikiem medycyny naturalnej, a przede wszystkim wiedzy Pani Doktor Tsolmon Margarit, której chciałbym wyrazić głębokie podziękowanie za przywrócenie mnie do „żywych” i możliwość powrotu do zdrowia i pracy. Z poważaniem, Krzysztof Poliński, perkusista zespołów Urszula, Anita Lipnicka, John Porter.