Diagnozowanie Warszawa

Diagnozowanie Warszawa. Lekarz rozpoczyna diagnozowanie od dokładnego wywiadu z pacjentem i obserwacji jego zachowań. W wywiadzie interesują lekarza dolegliwości i wszystko co w przeszłości, dniu codziennym mogło lub może mieć wpływ na stan jego zdrowia, praca, tryb życia, nawyki i upodobania.

Diagnozowanie Warszawa – jak wygląda wizyta: 

Podczas wywiadu lekarz dokładnie obserwuje pacjenta, zwraca uwagę na sposób mówienia i poruszania się. Szczególnie uważnie przygląda się jego twarzy, oczom, sposobie mowy i oddechu, które według zasad medycyny wschodniej dają wiele wskazówek o stanie zdrowia pacjenta.

Obserwacja pięciu kwiatów – to obserwacja:

  • oczu
  • uszu
  • języka
  • nosa
  • warg

Te narządy zmysłu są bezpośrednio lub pośrednio połączone z narządami wewnętrznymi. Mówi się że oczy to kwiat wątroby, uszy to kwiat nerki, język to kwiat serca, nos to kwiat płuc, a wargi to kwiat śledziony.

Diagnozowanie Warszawa – postawienie diagnozy:

Aby postawić właściwą diagnozę lekarz korzysta wyników badań podstawowych: badanie krwi i moczu, opinii i diagnoz specjalistów oraz metod diagnostycznych typu:

  • USG,
  • RTG,
  • EKG,
  • Rezonans magnetyczny.

Ponadto aby postawić pełniejszą, bardziej trafną diagnozę korzysta z tradycyjnych metod medycyny azjatyckiej: badania z pulsu,  irydologii oraz diagnozy z języka.