Metody diagnostyczne wg Medycyny Chińskiej

Diagnoza stanu zdrowia na Wschodzie niewiele się zmieniło od Kanonu Żółtego Cesarza. Wynika to z faktu, ze podczas rewolucji kulturalnej w Chinach wymiana wiedzy między lekarzami chińskimi a zachod nimi została zawieszona i dopiero w latach 80 XX wieku zostawała wznowiona.

Tradycyjna Medycyna Chińska stosuje podstawowe metody diagnostyczne:

  1. Oględziny pacjenta w tym badanie z tęczówki oka.
  2. Badanie słuchem i węchem
  3. Wywiad z pacjentem – nie tylko problemy fizyczne ale również emocjonalne.
  4. Badanie dotykiem w tym badanie pulsu (tętna).

Badanie i dokładny wywiad stanowi podstawę do postawienia diagnozy o stanie zdrowia pacjenta. Aby dokładnie określić stan zdrowia pacjenta zaczynamy od dokładnych oględzin. Zwracamy uwagę na budowę ciała, chód, wyraz twarzy, ton głosu, wygląd skóry i stan odżywiania. Ze szczególną uwagę bada się tzw. Okna ciała, w tym badanie języka, oczu, nosa, uszu. Na początku zetknięcia się z pacjenta możemy spojrzeć na te części twarzy żeby mieć wstępny wgląd na stan zdrowia pacjenta.

Badanie języka ważną cześć diagnozy. Istnieje bowiem ścisła zależność między wyglądem języka a stanem narządów oraz cyrkulacji energii Qi. W pierwszej kolejności należy spojrzeć na cały język określić ogólny jego wygląd (rozmiar, kształt, barwa, nawilżenie, obszary opowiadające poszczególnym organom), nalot oraz ruchliwość.. U zdrowej osoby język jest bladoczerwony, ma wilgotną powierzchnię, pokryty dyskretnym białym nalotem, łatwa ruchliwość. Wszystkie odchylenia od tego mogą wskazywać na odejście od prawidłowego stanu zdrowia. Język dzielimy na cztery obszary: czubek, środek, tył (lub „korzeń”) oraz boki. Czubek języka odzwierciedla stan Serca i Płuc, środek języka ukazuje co dzieje się z Żołądkiem i Śledzioną, tył języka odnosi się do Nerek, a boki pokazują stan Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego. Możliwe jest, że na każdym z tych obszarów będą widoczne inne zmiany, co zwykle jest oznaką wielu patologii atakujących różne organy. Spójrzmy teraz na niektóre z możliwych zmian. Np. blady język może wskazywać na ochłodzony organizm. Natomiast ciemny, czerwony jezyk na zastoju Qi, stagnacji krwi, niedoborze energii Yang. Gruby biały kożuch świadczy o problemach trawiennych. Suchy biały nalot może świadczyć o infekcji organizmu, geograficzny jest charakterystyczny dla stanów wyczerpania spowodowanych długą chorobą. Jak wynika tylko z kilku takich przykładów, wyciąganie wniosków z wyglądu języka jest bardzo trudne. Taką umiejętność zdobywa się wraz z wiekiem i doświadczeniem.

Mapa języka.

Źródło zdjęcia: https://elemiah.pl/blog/2017/06/28/diagnoza-z-jezyka-wg-medycyny-chinskiej/

Badanie z pulsu (tętna)

Nauka tętna jest jedną z najstarszych form stawiania diagnozy stanu zdrowia pacjenta. Pionerem tej nauki był Pien Ch’iao ok 400 lat p.n.e. Przez następne lata była ona udoskonalona przez innych uczonych i przez całe stulecie było uważane za najważniejszy miernik funkcjonowania organizmu, Uważali, że czynność obiegu krwi i cały układ krążenia jest ściśle związane z wszystkimi czynnościami ustroju. Każda zmiana zachodząca w funkcjonowaniu narządów, ma swoje odzwierciedlenie od strony krążenia a więc także tętna. Dzięki badaniu tętna można uzyskać wiele informacji pomocnych w określeniu miejsca choroby, kondycji energii Qi i krwi, funkcjonowanie różnych narządów wewnętrznych oraz obecność czynności patogenicznych.

Tętno bada się w trzech miejscach po stronie promieniowej nad nadgarstkiem. Na poziomie nasady wyrostka rylcowatego znajduje się punkt Cun, na środku Guan, następnie Chi. Badanie pulsu odbywa się przez nałożenie trzech palców na te punkty, zaczynając od palce wskazującego, następnie środkowy i serdeczny, na lewym i na prawym ręku.

W sumie mamy 6 punktów, a każdy z sześciu punktów do badania pulsu ma dwie głębokości (jedna bliżej powierzchni, druga głębiej), co w sumie daje dwanaście punktów. Puls w punktach zewnętrznych jest obrazem organów Yang, gdyż znajdują się ze bliżej powierzchni ciała. Natomiast puls mierzony w punktach położonych głębiej określa stan organów Yin. Pierwszy punkt powierzchniowy na prawym

nadgarstku od strony nadgarstka odnosi się do stanu Jelita Grubego, a głębszy do Płuc. Drugi punkt jest połączony z Żołądkiem i Śledzioną, trzeci natomiast określa stan, w jakim znajdują się Osierdzie i Potrójny Ogrzewacz. Analogicznie w lewym nadgarstku mamy trzy punkty powiązane z Jelitem Cienkim i Sercem (punkt pierwszy), Pęcherzykiem Żółciowym i Wątrobą (punkt drugi) i Pęcherza Moczowego i Nerek (trzeci punkt). Punkty są potocznie nazywane tak jak organy Yin, z którymi są związane, ponieważ są one badane najczęściej poza przypadkami, kiedy podejrzewa się patologię organów Yangi.

Lekarze chińscy wyodrębnili 12 najważniejszych typów tętna (wybitni znawcy rozróżniają nawet 40 rodzajów tętna). Jeżeli na tętno prawidłowego zdrowego człowieka nakładają się zakłócenia, to fakt taki świadczy o stanie chorobowym.

Irydologia – badanie z tęczówki oka

Irydologia zajmuje się badaniem tęczówki oka. Jest to badanie bezinwazyjne. Na podstawie takiego badania jesteśmy w stanie dokładnie określić stan zdrowia pacjenta, predyspozycji do poszczególnych chorób, zawartości toksyn, dostajemy informacje o przebytych chorobach. Może być tak, że na tęczówce oka pojawia się początki jakieś choroby która jeszcze nie daje objawów fizycznie, a dzięki takiej wiedzy, możemy zrobić dokładniejsze badania laboratoryjne czy u innych specjalistów medycznych, czy też być bardziej uważnym dot. danego narządu.

Powierzchnia oka została podzielona na obszary odpowiadające poszczególnym narządom wewnętrznym i zewnętrznym. W ten sposób powstały mapy irydologiczne, które bardzo dokładnie pokazują, jakie części ciała, jakie układy i narządy znajdują swoje odzwierciedlenie w ściśle określonych miejscach na powierzchni tęczówki oka, gałki ocznej i w źrenicy oka. Zmiany te mogą być różnej wielkości i koloru plamki, zaciemnienia, rozjaśnienia lub widoczne jedynie pod mikroskopem niewielkie zatoczki, krypty, rozwłóknienia struktury tęczówki.

Źródło: https://www.irydolog.eu/irydologia.php

Dawniej badanie irydologiczne (irydodiagnostyka) polegało na odpowiednim oświetleniu oczu za pomocą lampy szczelinowej w taki sposób, aby można było dokładnie przyjrzeć się tęczówce. Obecnie irydolog delikatnie oświetla oczy małą lampką i wykonuje bardzo dobrej jakości zdjęcia, które następnie analizuje w powiększeniu na ekranie komputera.

Irydologia nie jest w stanie ujawnić wszystkich informacji odnośnie zdrowia danej osoby. Nie wszystkie informacje zostają bowiem wysłane na tęczówkę. Irydolog nie może postawić diagnozy w sensie klinicznym np. reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, grzybica, białaczka itp. Lecz może wskazać narządy, w których toczy się stan zapalny lub są osłabione. Poza tym, ta sama choroba nie u wszystkich daje takie same objawy irydologiczne i w zależności od predyspozycji osobistych może się objawiać na różne sposoby: podobne, ale nie identyczne. Na pewno, warto skorzystać z badania irydologicznego, by pogłębić wiedzę o stanie zdrowia własnego organizmu i wprowadzić ewentualne korekty w stylu życia.

i https://e-fohow.pl/pl/n/Diagnoza-z-tetna-Medycyna-Chinska/100

Podobne wpisy