Medycyna Chińska Latem.

Element Ognia Okres letni w medycynie chińskiej dzielimy na dwie części. Czerwiec – lipiec, okres ten jest przypisany elementowi ognia, natomiast ostatni miesiąc lata i środek roku wg. Kalendarza chińskiego  jest przypisany elementowi ziemi. Jako, że zaczęliśmy kalendarzowe lato, skupimy się na najgorętszym i najjaśniejszym okresie lata, czyli elementowi ognia. Lato jest okresem wspaniałego wzrostu. [...]