Diagnozowanie

/Diagnozowanie
Diagnozowanie 2016-11-11T01:12:37+00:00

 Lekarz rozpoczyna od dokładnego wywiadu z pacjentem i obserwacji jego zachowań. W wywiadzie interesują lekarza dolegliwości i wszystko co w przeszłości, dniu codziennym mogło lub może mieć wpływ na stan jego zdrowia, praca, tryb życia, nawyki i upodobania.

  Podczas wywiadu lekarz dokładnie obserwuje pacjenta, zwraca uwagę na sposób mówienia i poruszania się. Szczególnie uważnie przygląda się jego twarzy, oczom, sposobie mowy i oddechu, które według zasad medycyny wschodniej dają wiele wskazówek o stanie zdrowia pacjenta. Obserwacja pięciu kwiatów – to obserwacja oczu, uszu, języka, nosa i warg.

Te narządy zmysłu są bezpośrednio lub pośrednio połączone z narządami wewnętrznymi. Mówi się że oczy to kwiat wątroby, uszy to kwiat nerki, język to kwiat serca, nos to kwiat płuc, a wargi to kwiat śledziony.

           Aby postawić właściwą diagnozę lekarz korzysta wyników badań podstawowych [badanie krwi i moczu], opinii i diagnoz specjalistów, oraz metod diagnostycznych typu USG, RTG, EKG, czy rezonans magnetyczny. Często aby postawić pełniejszą, bardziej trafną diagnozę korzysta z tradycyjnych metod medycyny azjatyckiej: badania z pulsu, lub irydologii.